Unang Aklat: Si Elias - Isyu 16

Date Uploaded: 

Aug 28 2013

Maaari pong umorder ng TABI PO print version sa akin. I-click lang ang larawan sa baba para umorder.
Para sa iba ko pang mga komiks, bisitahin ang mervstore.com.

Facebook Comments Box

Earlier Comments

This website has been revamped. The following comments are screenshots of the ones posted in the old site. 
This comment was posted on page 3 of this issue:

This comment was posted on page 5 of this issue:

This comment was posted on page 7 of this issue:

This comment was posted on page 18 of this issue:

This comment was posted on page 25 of this issue:

These comments were posted on page 26 of this issue:

 

End of "Isyu 16"