Unang Aklat: Si Elias - Isyu 11

Date Uploaded: 

Apr 1 2011

Maaari pong umorder ng TABI PO print version sa akin. I-click lang ang larawan sa baba para umorder.
Para sa iba ko pang mga komiks, bisitahin ang mervstore.com.

Facebook Comments Box

Earlier Comments

This website has been revamped. The following comments are screenshots of the ones posted in the old site. 
This comment was posted on page 13 of this issue:

These comments were posted on page 19 of this issue:

End of "Isyu 11"