Emiliana Kampilan 2

Gawa ni Emiliana Kampilan, ang gumawa ng napakahusay na Dead Balagtas

Submit your fan art to me at mervin@tabi-po.com or tag me on facebook. :)